...

Elektro práce pro Brno a okolí

Jsme dynamicky se rozvíjející společnost s mnoha technickými zkušenostmi.

nabízíme:

FVE systémy na klíč

Fotovoltaické systémy na klíč pro soukromé domy i firmy. Zajistíme státní dotaci až na 50% nákladů. Zpracujeme projektovou dokumentaci, povolení, zajistíme realizaci a připojení do distribuční sítě.

200x200
200x200

Elektronické zabezpečovací systémy

Elektronický zabezpečovací systém ( EZS ) slouží k nepřetržité ochraně majetku a zdraví uživatelů. Prvotním úkolem je zloděje odradit. Pokud zloděj přesto v loupeži pokračuje, systém zachytí jeho přítomnost a předává informaci majiteli objektu. Systém se zpravidla skládá z ústředny – mozkem celého systému, ovládací klávesnice, sirény, GSM komunikátorem a různými druhy detektorů.

Kamerové systémy

Kamerový systém ( CCTV ) slouží k monitorovní nejrůznějších prostorů. Obraz z kamer se ukládá do serveru, kde je záznam uchován po dobu několika dnů. Výhodou kamerového systému je možnost identifikace pachatele, pokud se jej nepodaří zadržet přímo při přepadení. Systém se zpravidla skládá z nahrávacího serveru a kamer. Kamery mohou být pevné i otočné.

200x200
200x200

Videotelefony

Domácí videotelefony slouží k vzdálené obsluze zámku dveří. Uživatel po zazvonění uvidí na monitoru přicházející osobu a na základě toho může či nemusí dveře otevřít, aniž by osoba před dveřmi tušila, že ji vidí. Jedná se tedy o jednu z nejbezpečnějších forem kontroly osob a předcházení loupežím, které jinak nastávají po otevření dveří.

Strukturované kabeláže

Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Je to univerzální systém, který:

 • podporuje přenos digitálních i analogových signálů
 • u něhož se přípojné body instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba
 • který používá datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely
 • u kterého se předpokládá dlouhá technická i morální životnost
 • jehož správná funkčnost je pro firmu stejně tak důležitá jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury
200x200
200x200

Hromosvody

Hromosvod je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskovéhovýboje do země. Používá se jakožto ochrana budov a dalších objektů před poškozením tepelnými a mechanickými účinky blesku, tj. před jejich požáremnebo mechanickým poškozením.

Silnoproudé elektroinstalace

Silnoproudé elektroinstalace jsou nedílnou součástí všech domů, bytů a firemních budov. Jedná se především o zásuvkové a světelné okruhy, osazení rozvaděčů atd.

200x200
200x200

Výroba rozvaděčů

Vyrábíme elektrické rozvaděče nízkého napětí. Naše rozvaděče mají výrobkové certifikáty. Dle požadavků zákazníka provedeme návrh rozvaděče a zpracujeme cenovou nabídku. Každý rozvaděč má vydán protokol o kusové zkoušce, tedy osvědčení o jakosti a kompletnosti, a je posouzena shoda jeho vlastností s požadavky technických předpisů.

Revize vyhrazených elektrických zařízení

 • elektrická zařízení do i nad 1000 V v prostorech s nebezpečím výbuchu
 • revize škol, administrativních budov průmyslových objektů, výrobních hal
 • revize rodinných domů, bytových domů, bytových jednotek, rekreačních objektů, restaurací
 • revize přípojek nízkého napětí
 • revize rozvaděčů
 • revize stavebních rozvaděčů
 • revize systému ochrany před bleskem a přepětím (hromosvodů)
 • revize elektrických spotřebičů – monitory, PC, chladničky, varné konvice apod.
 • revize ručního nářadí – vrtačky, prodlužovaní kabely, brusky
200x200
200x200

Přezkoušení odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice (dříve vyhl. 50/78 Sb.)

Příprava na zkoušky i samotné zkoušky, které dříve probíhaly dle vyhlášky 50/78 Sb. dnes probíhají podle §19 zák. 250/2021 Sb. a nařízení vlády 194/2022 Sb. – to vše už umíme zařídit.
U nás najdete řešení – ať už sháníte „odbornou způsobilost“ pro osoby s elektro vzděláním nebo „laiky“ bez elektro vzdělání. Nově nebude potvrzením o absolvováním zkoušky Osvědčení ale „DOKLAD O ÚSPĚŠNÉM SLOŽENÍ ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice“. Doklady vydané dle vyhl. 50/1978 Sb. jsou platné 3 roky od data přezkoušení.

Správa nemovitostí

Služby od jednoho dodavatele, to je výhoda.
Komunikujete a technické věci řešíte s jednou firmou, máte chod budovy bez starostí.

 • Kompletní technická správa budov
 • Údržba nemovitostí a jejich provoz
 • Revize – zajištění, metodika a legislativa
 • PO audity, kontroly, školení a vyhodnocení rizik
 • Pohotovostní servis 24/7 – havárie

Tato služba je vhodná pro administrativní, komerční a průmyslové budovy, bytové domy, sportovní areály, státní správu….

200x200

Fakturační adresa

ELEKTROBOSS s.r.o.
Vídeňská 137/117A
619 00 Brno
IČ: 07673493
DIČ: CZ07673493

Ing. Bronislav Horák

tel.: 720 144 544, mail: horak@elektroboss.cz
cenové nabídky, silnoproudé elektroinstalace, EZS, kamerové systémy, strukturovaná kabeláž, výroba rozvaděčů, hromosvody, revize, školení - vyhláška 50, projektová dokumentace, školení revizních techniků